SunshinePHP 2019

Imagick::setImageBias

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::setImageBias Bir resmi evriştirmekte kullanılan yöntem için resim sapmasını tanımlar

Açıklama

bool Imagick::setImageBias ( float $sapma )
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Bir resmi evriştirmekte kullanılan yöntem (Imagick::ConvolveImage gibi()) için resim sapmasını tanımlar.

Değiştirgeler

sapma

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE döner.

Hatalar/İstisnalar

Hata durumunda bir ImagickException istisnası oluşur.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top