SunshinePHP 2019

Imagick::setImageBorderColor

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::setImageBorderColorResmin çerçeve rengini tanımlar

Açıklama

bool Imagick::setImageBorderColor ( mixed $renk )
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Resmin çerçeve rengini tanımlar.

Değiştirgeler

renk

Çerçeve rengi.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE döner.

Hatalar/İstisnalar

Hata durumunda bir ImagickException istisnası oluşur.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
2.1.0 Artık renk olarak rengi ifade eden bir dizge belirtilebiliyor. Evvelce sadece bir ImagickPixel nesnesi belirtilebiliyordu.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top