SunshinePHP 2019

Imagick::setImageChannelDepth

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::setImageChannelDepthBelli bir resim kanalının derinliğini tanımlar

Açıklama

bool Imagick::setImageChannelDepth ( int $kanal , int $derinlik )
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Belli bir resim kanalının derinliğini tanımlar.

Değiştirgeler

kanal

derinlik

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE döner.

Hatalar/İstisnalar

Hata durumunda bir ImagickException istisnası oluşur.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top