Imagick::setImageClipMask

(Bir sürüm bilgisi bulunamadı; sadece SVN'de olabilir.)

Imagick::setImageClipMaskResim kırpma maskesini tanımlar

Açıklama

bool Imagick::setImageClipMask ( Imagick $kırpıcı_resim )

Resmin kırpma maskesi olarak başka bir nesneyi tanımlar. Bu yöntem, derleme sırasında ImageMagick kütüphanesinin 6.3.6 veya sonraki bir sürümü kuruluysa kullanılabilir.

Değiştirgeler

kırpıcı_resim

Kırpma maskesini içeren Imagick nesnesi.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE döner.

Hatalar/İstisnalar

Hata durumunda bir ImagickException istisnası oluşur.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top