ScotlandPHP 2019

Imagick::setImageCompose

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::setImageComposeResim birleştirme işlecini tanımlar

Açıklama

Imagick::setImageCompose ( int $işleç ) : bool
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Resim birleştirme işlecini tanımlar. Imagick::montageImage() yöntemi kullanılırken resmin küçük örneğinin nasıl oluşturulacağını belirlemek için yararlıdır.

Değiştirgeler

işleç

Birleşterme işleci sabitlerinden biri.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE döner.

Hatalar/İstisnalar

Hata durumunda bir ImagickException istisnası oluşur.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top