Longhorn PHP 2019 Schedule

Imagick::setImageDispose

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::setImageDisposeResmin elden çıkarma yöntemini tanımlar

Açıklama

Imagick::setImageDispose ( int $yöntem ) : bool
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Resmin elden çıkarma yöntemini tanımlar.

Değiştirgeler

yöntem

Elden çıkarma türü sabitlerinden biri

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE döner.

Hatalar/İstisnalar

Hata durumunda bir ImagickException istisnası oluşur.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top