Imagick::setImageFilename

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::setImageFilenameBelli bir resmin dosya ismini tanımlar

Açıklama

Imagick::setImageFilename ( string $dosya ) : bool
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Bir resim silsilesi içinde belli bir resmin dosya ismini tanımlar.

Değiştirgeler

dosya

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE döner.

Hatalar/İstisnalar

Hata durumunda bir ImagickException istisnası oluşur.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top