Imagick::setImageFormat

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::setImageFormatBelli bir resmin biçemini tanımlar

Açıklama

Imagick::setImageFormat ( string $biçem ) : bool
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Bir resim silsilesi içinde belli bir resmin biçemini tanımlar.

Değiştirgeler

biçem

Resim biçeminin dizgesel gösterimi. Desteklenen biçimler ImageMagick kurulumuna bağlıdır.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE döner.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top