PHPKonf Istanbul PHP Conference 2019 - Call for Papers

Imagick::setImageIndex

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::setImageIndexYineleyici konumunu tanımlar

Açıklama

bool Imagick::setImageIndex ( int $indis )
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Yineleyicinin resimdeki konumunu belirtilen indise ayarlar.

Bu yöntemin kullanımı artık önerilmemektedir. Yerine Imagick::setIteratorIndex() yöntemini kullanın.

Değiştirgeler

indis

Yineleyiciye atanacak konum.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE döner.

Hatalar/İstisnalar

Hata durumunda bir ImagickException istisnası oluşur.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top