Longhorn PHP 2019 Schedule

Imagick::setImageMatte

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::setImageMatteResmin matlık kanalını ayarlar

Açıklama

Imagick::setImageMatte ( bool $matlık ) : bool

Resmin matlık kanalını ayarlar. Bu yöntem, derleme sırasında ImageMagick kütüphanesinin 6.2.9 veya sonraki bir sürümü kuruluysa kullanılabilir.

Değiştirgeler

matlık

TRUE matlık kanalını etkin kılar, FALSE iptal eder.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE döner.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top