PHPKonf Istanbul PHP Conference 2019 - Call for Papers

Imagick::setImageOpacity

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::setImageOpacityResmin matlık seviyesini tanımlar

Açıklama

bool Imagick::setImageOpacity ( float $matlık )

Resmin matlık seviyesini belirtilen seviyeye ayarlar. Bu yöntem, derleme sırasında ImageMagick kütüphanesinin 6.3.1 veya sonraki bir sürümü kuruluysa kullanılabilir.

Değiştirgeler

matlık

Şeffaflık seviyesi. Tam mat: 1.0; tam şeffaf: 0.0

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE döner.

Örnekler

Örnek 1 - Imagick::setImageOpacity() örneği

<?php
/* Nesneyi oluşturalım */
$image = new Imagick('source.png');

/* Matlığı ayarlayalım */
$image->setImageOpacity(0.7);

/* resmi çıktılayalım */
header('Content-type: image/png');
echo 
$image;

?>

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top