PHPKonf Istanbul PHP Conference 2019 - Call for Papers

Imagick::setImageProfile

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::setImageProfileImagick nesnesine isimli bir profil ekler

Açıklama

bool Imagick::setImageProfile ( string $isim , string $profil )
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Imagick nesnesine isimli bir profil ekler. Aynı isimde bir profil varsa onun yerine geçer. Bu yöntem, CMS renk profillerini uygulamayan Imagick::ProfileImage() yönteminden farklıdır.

Değiştirgeler

isim

Profilin ismi.

profil

Profil dizgesi.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE döner.

Hatalar/İstisnalar

Hata durumunda bir ImagickException istisnası oluşur.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top