SunshinePHP 2019

Imagick::setImageProperty

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::setImagePropertyBir resim özelliğini tanımlar

Açıklama

bool Imagick::setImageProperty ( string $isim , string $değer )

Bir resim özelliğini tanımlar. Bu yöntem, derleme sırasında ImageMagick kütüphanesinin 6.3.2 veya sonraki bir sürümü kuruluysa kullanılabilir.

Değiştirgeler

isim

Özelliğin ismi.

değer

Özelliğin değeri.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE döner.

Örnekler

Örnek 1 - Imagick::setImageProperty() örneği

Resim özelliklerinini belirlinmesi ve döndürülmesi.

<?php
$image 
= new Imagick();
$image->newImage(300200"black");

$image->setImageProperty('Exif:Make''Imagick');
echo 
$image->getImageProperty('Exif:Make');
?>

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top