PHPKonf Istanbul PHP Conference 2019 - Call for Papers

Imagick::setImageRedPrimary

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::setImageRedPrimaryResmin renk bileşenlerinden birincil kırmızı noktasını tanımlar

Açıklama

bool Imagick::setImageRedPrimary ( float $x , float $y )
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Resmin renk bileşenlerinden birincil kırmızı noktasını tanımlar.

Değiştirgeler

x

y

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE döner.

Hatalar/İstisnalar

Hata durumunda bir ImagickException istisnası oluşur.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top