Imagick::setImageScene

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::setImageSceneResmin dekorunu tanımlar

Açıklama

bool Imagick::setImageScene ( int $dekor )
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Resmin dekorunu tanımlar.

Değiştirgeler

dekor

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE döner.

Hatalar/İstisnalar

Hata durumunda bir ImagickException istisnası oluşur.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top