Imagick::setImageType

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::setImageTypeResim türünü tanımlar

Açıklama

Imagick::setImageType ( int $resim_türü ) : bool
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Resim türünü tanımlar.

Değiştirgeler

resim_türü

Resim türü sabitlerinden biri.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE döner.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top