PHPKonf Istanbul PHP Conference 2019 - Call for Papers

Imagick::setIteratorIndex

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::setIteratorIndexYineleyici konumunu belirler

Açıklama

bool Imagick::setIteratorIndex ( int $indis )

Yineleyiciyi resim listesinde indisi belirtilen konuma ayarlar. Bu yöntem, derleme sırasında ImageMagick kütüphanesinin 6.2.9 veya sonraki bir sürümü kuruluysa kullanılabilir.

Değiştirgeler

indis

Yineleyicinin atanacağı konum.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE döner.

Örnekler

Örnek 1 - Imagick::setIteratorIndex() örneği

Resimleri oluşturup yineleyici indisini tanımlar ve döndürür.

<?php
$im 
= new Imagick();
$im->newImage(100100, new ImagickPixel("red"));
$im->newImage(100100, new ImagickPixel("green"));
$im->newImage(100100, new ImagickPixel("blue"));

$im->setIteratorIndex(1);
echo 
$im->getIteratorIndex();
?>

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top