SunshinePHP 2019

Imagick::setOption

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::setOptionBir seçenek tanımlar

Açıklama

bool Imagick::setOption ( string $anahtar , string $değer )
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Belirtilen seçeneği kalemle ilişkilendirir.

Değiştirgeler

anahtar

değer

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE döner.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top