SunshinePHP 2019

Imagick::setPointSize

(PECL imagick 2.1.0)

Imagick::setPointSizeYazı puntosunu belirler

Açıklama

bool Imagick::setPointSize ( float $punto )

Nesnenin yazı puntosunu belirler. Bu yöntem örneğin başlık yazı tipi boyutunu belirlemek için kullanılabilir. Bu yöntem, derleme sırasında ImageMagick kütüphanesinin 6.3.7 veya sonraki bir sürümü kuruluysa kullanılabilir.

Değiştirgeler

punto

Punto cinsinden yazı tipi yüksekliği.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE döner.

Ayrıca Bakınız

Örnekler

Örnek 1 - Imagick::setPointSize() örneği

Imagick::setPointSize kullanım örneği

<?php
/* Yeni bir imagick nesnesi oluşturalım */
$im = new Imagick();

/* Nesne için yazıtipine belirleyelim */
$im->setFont("example.ttf");

/* Yazı tipi yüksekliğini belirleyelim */
$im->setPointSize(12);

/* Resim başlığını çizelim */
$im->newPseudoImage(100100"caption:Hello");

/* Resimde yapılacak diğer işlemler */
?>

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top