Imagick::setSize

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::setSizeImagick nesnesinin boyutlarını ayarlar

Açıklama

Imagick::setSize ( int $sütun , int $satır ) : bool
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Imagick nesnesinin boyutlarını ayarlar. RGB, GRAY veya CMYK gibi bir ham resim biçemini okumadan önce nesnenin boyutlarını ayarlamalısınız.

Değiştirgeler

sütun

satır

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE döner.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top