ScotlandPHP 2019

Imagick::shearImage

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::shearImageBir paralalkenar oluşturur

Açıklama

Imagick::shearImage ( mixed $artalan , float $x_kaykılması , float $y_kaykılması ) : bool
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Bir paralelkenar oluşturmak için resmin bir kenarını X ve Y eksenleri boyunca kaydırır. Kaykılma miktarı, kaykılma açısıyla belirtilir. X yönünde kaykılma için, x_kaykılması Y eksenine göre ölçülür. Y yönünde kaykılma için ise, y_kaykılması X eksenine göre ölçülür. Kaykılmadan dolayı ortaya çıkan boş üçgenler artalan rengi ile doldurulur.

Değiştirgeler

artalan

Kaykılmadan dolayı ortaya çıkan boş üçgenlerin doldurulacağı renk.

x_kaykılması

X eksenindeki kaykılmanın derece cinsinden değeri.

y_kaykılması

Y eksenindeki kaykılmanın derece cinsinden değeri.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
2.1.0 İlk değiştirgede rengi ifade etmek için bir dizge belirtilebilir oldu. Evvelce sadece bir ImagickPixel nesnesi belirtilebiliyordu.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top