PHPKonf Istanbul PHP Conference 2019 - Call for Papers

Imagick::steganoImage

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::steganoImageResmin içine sayısal bir filigran gizler

Açıklama

Imagick Imagick::steganoImage ( Imagick $filigran , int $konum )
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Resmin içine sayısal bir filigran gizler. Daha sonra bu filigranı resmin kimliğini doğrulamak için kullanabilirsiniz.

Değiştirgeler

filigran

Resmin içine gizlenecek filigran resmi.

konum

Filigranın resmin içinde yerleştirileceği konum.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE döner.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top