Longhorn PHP 2019 Schedule

Imagick::tintImage

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::tintImageResimdeki her piksele bir renk yöneyi uygular

Açıklama

Imagick::tintImage ( mixed $ton , mixed $matlık ) : bool
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Resimdeki her piksele bir renk yöneyi uygular. Yöneyin uzunluğu siyah ve beyaz için 0, ara tonlar için ise en azamisidir. Kullanılan yöney ağırlığı işlevi: f(x)=(1-(4.0*((x-0.5)*(x-0.5)))).

Değiştirgeler

ton

matlık

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE döner.

Hatalar/İstisnalar

Hata durumunda bir ImagickException istisnası oluşur.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
2.1.0 Artık, ilk değiştirge için bir renk dizgesi ve ikinci değiştirge olarak opaklık miktarını ifade eden bir gerçek sayı belirtilebilmektedir. Önceki sürümlerde sadece bir ImagickPixel nesnesinin belirtilmesine izin verilirdi.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top