PHP 5.6.40 Released

Imagick::trimImage

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::trimImageResmin kenarlarını siler

Açıklama

Imagick::trimImage ( float $benzerlik ) : bool

Artalan rengi olarak resmin kenarlarını siler. Bu yöntem, derleme sırasında ImageMagick kütüphanesinin 6.2.9 veya sonraki bir sürümü kuruluysa kullanılabilir.

Değiştirgeler

benzerlik

Renkler arasındaki azami benzerlik. Örneğin bu değere 10 atarsanız, renk kırmızı ise ve kırmızının koyulukları 100 ve 102 ise bu iki renk aynı kabul edilir. Öntanımlı olarak hedefin belli bir piksel rengi ile tam olarak eşleşmesi gerekir. Ancak, çoğu durumda iki renk arasında küçük bir fark vardır. benzerlik değiştirgesi iki rengin aynı kabul edilebilmesi için ne kadarlık bir farkın kabul edilebilir olduğunu belirler. Bu değiştirge tanecik aralığında bir değişimi ifade eder.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE döner.

Hatalar/İstisnalar

Hata durumunda bir ImagickException istisnası oluşur.

Örnekler

Örnek 1 - Imagick::trimImage() örneği

Resmin kenarlarını kırpıp tarayıcıda gösterelim.

<?php
/* Bir resmi okuyarak nesnemizi oluşturalım */
$im = new Imagick("image.jpg");

/* Resmi kırpalım. */
$im->trimImage(0);

/* ve çıktılayalım */
header("Content-Type: image/" $im->getImageFormat());
echo 
$im;
?>

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top