ScotlandPHP 2019

Imagick::unsharpMaskImage

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::unsharpMaskImageResmi netleştirir

Açıklama

Imagick::unsharpMaskImage ( float $yarıçap , float $sapma , float $miktar , float $eşik [, int $kanal = Imagick::CHANNEL_ALL ] ) : bool
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Resmi netleştirir. Yarıçap ve standart sapması belirtilen bir Gauss işleci ile resim evriştirilir. Makul sonuçlar elde etmek için yarıçap standart sapmadan büyük olmalıdır. yarıçap olarak 0 verirseniz Imagick::unsharpMaskImage() size uygun bir yarıçap seçecektir.

Değiştirgeler

yarıçap

sapma

Standart sapma.

miktar

eşik

kanal

Normalde kanal türü sabitlerinden biri, ancak bitsel işleçler kullanılarak birden fazla kanal belirtilebilir. Imagick::CHANNEL_ALL öntanımlıdır.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE döner.

Hatalar/İstisnalar

Hata durumunda bir ImagickException istisnası oluşur.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top