Imagick::vignetteImage

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::vignetteImageResme bir nakış süzgeci uygular

Açıklama

Imagick::vignetteImage ( float $siyahNokta , float $beyazNokta , int $x , int $y ) : bool

Resmin kenarlarını nakış tarzında yumuşatır. Bu yöntem, derleme sırasında ImageMagick kütüphanesinin 6.2.9 veya sonraki bir sürümü kuruluysa kullanılabilir.

Değiştirgeler

siyahNokta

Siyah nokta.

beyazNokta

Beyaz nokta.

x

Elipsin X konumu.

y

Elipsin Y konumu.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE döner.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top