ScotlandPHP 2019

Imagick::waveImage

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::waveImageResme bir dalga süzgeci uygular

Açıklama

Imagick::waveImage ( float $genlik , float $dalga_boyu ) : bool

Resme bir dalga süzgeci uygular. Bu yöntem, derleme sırasında ImageMagick kütüphanesinin 6.2.9 veya sonraki bir sürümü kuruluysa kullanılabilir.

Değiştirgeler

genlik

Dalganın genliği.

dalga_boyu

Dalga uzunluğu.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE döner.

Hatalar/İstisnalar

Hata durumunda bir ImagickException istisnası oluşur.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top