Imagick::whiteThresholdImage

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::whiteThresholdImageEşiğin üstündeki tüm piksellerin rengini beyaza zorlar

Açıklama

Imagick::whiteThresholdImage ( mixed $eşik ) : bool
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Eşiğin üzerindeki piksellerin tümünü beyaza boyamaya çalışması ve eşiğin altında kalan renklere hiç dokunmaması dışında Imagick::ThresholdImage() yöntemine benzer.

Değiştirgeler

eşik

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
2.1.0 Değiştirge olarak bir rengi ifade eden bir dizgenin belirtilebilmesi sağlandı. Önceki sürümlerde sadece bir ImagickPixel nesnesi belirtmeye izin verilirdi.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top