Longhorn PHP 2019 Schedule

Imagick::writeImageFile

(No version information available, might only be in Git)

Imagick::writeImageFileBir resmi belirtilen dosya tanıtıcısına yazar

Açıklama

Imagick::writeImageFile ( resource $dt ) : bool

Resmi belirtilen dosya tanıtıcısına yazar. Dosya tanıtıcısı fopen() gibi bir işlevle açılmış olmalıdır. Bu yöntem, derleme sırasında ImageMagick kütüphanesinin 6.3.6 veya sonraki bir sürümü kuruluysa kullanılabilir.

Değiştirgeler

dt

Resmin yazılacağı dosya tanıtıcısı.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE döner.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top