Longhorn PHP 2019 Schedule

Imagick::annotateImage

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::annotateImageResme bir metin çizer

Açıklama

Imagick::annotateImage ( ImagickDraw $çizim_ayarı , float $x , float $y , float $açı , string $metin ) : bool
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Resme bir metin çizer.

Değiştirgeler

çizim_ayarı

Metni çizmekte kullanılacak ayarları içeren ImagickDraw nesnesi.

x

Metnin ilk harfinin taban çizgisi başlangıcının X konumu.

y

Metnin ilk harfinin taban çizgisi başlangıcının Y konumu.

açı

Resmin yazılacağı açı.

metin

Çizilecek dizge.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE döner.

Örnekler

Örnek 1 - Imagick::annotateImage() örneği

Boş bir resme bir metin çizelim.

<?php
/* Nesneleri oluşturalım */
$image = new Imagick();
$draw = new ImagickDraw();
$pixel = new ImagickPixel'gray' );

/* Yeni resim */
$image->newImage(80075$pixel);

/* Metin siyah olsun */
$pixel->setColor('black');

/* Yazı tipi özelliklerini belirtelim */
$draw->setFont('Bookman-DemiItalic');
$draw->setFontSize30 );

/* Metni çizelim */
$image->annotateImage($draw10450'The quick brown fox jumps over the lazy dog');

/* Resim biçemi */
$image->setImageFormat('png');

/* Resmi çıktılayalım */
header('Content-type: image/png');
echo 
$image;

?>

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top