PHP 7.0.33 Released

Imagick::writeImagesFile

(Bir sürüm bilgisi bulunamadı; sadece SVN'de olabilir.)

Imagick::writeImagesFileResim karelerini bir dosya tanıtıcısına yazar

Açıklama

bool Imagick::writeImagesFile ( resource $dt )

Tüm resim karelerini belirtiler dosya tanıtıcısına yazar. Bu işlevi, canlandırmalı GIF'leri ve diğer çok kareli resimleri açık bir dosya tanıtıcısına yazmak için kullanabilirsiniz. Bu yöntem, derleme sırasında ImageMagick kütüphanesinin 6.3.6 veya sonraki bir sürümü kuruluysa kullanılabilir.

Değiştirgeler

dt

Resimlerin yazılacağı dosya tanıtıcısı.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE döner.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top